WELKOM

WELKOM

Petrakerk in “Corona-tijd”010 - productlijst - GMG Lucas Zeefdruk bvba

15 juni 2020
Beste leden en vrienden van de gemeente,
We vinden het fijn u te berichten, dat we vanaf 5 juli weer erediensten mogen houden in de Petrakerk. Zoals we weten zijn alle versoepelingen van de maatregelen steeds onder voorbehoud dat alles ‘goed’ blijft gaan. 
Er zijn wel strenge voorwaarden gesteld om bij elkaar te mogen komen in een kerkdienst, zo heeft de kerk een verplicht protocol met bijbehorend gebruiksplan; hierin staan de regels en afspraken, waar we ons dus verplicht met elkaar aan moeten houden. Dit zal onwennig zijn, want er is veel minder contact met elkaar mogelijk dan we gewend zijn. Het is echter in het belang van de gezondheid van ons allemaal, de meesten van ons zijn kwetsbaar. Daarnaast is het mogelijk dat de kerk geïnspecteerd wordt op naleving van alle regels. 

We denken dat u het fijn vindt om van tevoren vast te weten over welke regels we het dan precies hebben en wat u kunt verwachten als u zondag 5 juli of daarna de kerk weer bezoekt: 
 • Iedereen zonder Corona-gerelateerde klachten, is welkom in de kerk. De kerk is qua meubilair zodanig ingericht, dat het mogelijk is te allen tijde 1,5 meter afstand te houden van andere mensen. Alleen mensen die 1 huishouden vormen kunnen naast elkaar zitten. Zo kunnen we in elk geval met maximaal 60 mensen in de kerkzaal zijn.
 • De wijkbus zal rijden met een bezetting van max. 5 personen; het dragen van een mondkap is verplicht. Er wordt een vaste route gereden. Personen die mee willen moeten zelfstandig kunnen instappen.
 • In de kerk zijn “verkeersregelaars”. Zij zijn herkenbaar aan het dragen van een geel hesje en van tevoren goed geïnstrueerd over regels en looprichtingen. We willen u dringend verzoeken, ook als u van mening bent dat het allemaal niet zo nodig is, de aanwijzingen van deze mensen op te volgen. 
  Waar vindt u deze regelaars en wat doen zij:
 • Ingang: er staat iemand bij de deur, die oplet dat u voor de ingang op gepaste afstand wacht, tot er in de hal van de kerk ruimte is om door te lopen. Deze regelaar vraagt u of u verkoudheidsklachten en/of koorts heeft; is dit het geval, kunnen we u helaas geen toegang verlenen. Beter is het dan natuurlijk om niet naar de kerk te komen. De dienst wordt opgenomen en is later ook te beluisteren via de website van de kerk. 
 • Hal: hier staat iemand achter tafels, die oplet dat u afstand houdt van andere gemeenteleden en dat u zich houdt aan de looprichting (éénrichtingsverkeer). 
  Uw aanwezigheid wordt geregistreerd, zodat er bij eventueel later ontdekte besmetting teruggevonden kan worden met wie u in aanraking bent geweest. Deze gegevens zullen enkele weken bewaard worden. 
  Het liefst hebben we dat u geen gebruik maakt van het toilet, maar als dat echt nodig is, houdt de regelaar in de gaten dat dit 1 persoon tegelijk is en zorgt er ook voor dat het toilet na uw bezoek gereinigd wordt.  
 • Kerkzaal: hier staat de kapstok en kunt u uw jas ophangen, of deze meenemen naar uw zitplaats.  De kerkzaalregelaar haalt u op bij de kapstok en wijst aan waar u kunt gaan zitten. Dit is waarschijnlijk een andere plek dan u gewend bent. Het gedeelte waar stoelen en tafels staan achter in de kerkzaal is afgesloten, behalve voor mensen in een rolstoel.  Deze regels zijn er om ervoor te zorgen dat er in zo min mogelijk richtingen wordt gelopen. Als u eenmaal op uw stoel zit, blijf dan zitten en loop niet richting andere mensen of buig naar hen toe. 
 • Bij de ingang van de kerkzaal staat ontsmettingsmiddel voor uw handen en ook nog voor in de kerk op het muurtje. 
 • Als er een reden voor is dat u perse vanaf uw zitplaats terug naar de hal moet, geeft u dan een seintje aan de kerkzaalbegeleider, die wijst u de juiste route (via de consistorie).
 • Ga voordat u naar de kerk gaat eerst thuis naar het toilet, om het toiletbezoek in de kerk zoveel mogelijk te beperken; 
 • Het is voorlopig niet toegestaan om te zingen in de kerkdiensten. Alleen een groepje van 3 zangers mogen zingen in de kerkzaal. Zij staan achter in het korte bankenblok. Er wordt nog gezocht naar alternatieve manieren om de liederen in de kerkdienst toch een rol te geven. De liedboeken die eigendom zijn van de kerk, zullen niet worden gebruikt. U kunt uw eigen liedboek meenemen, maar de liederen zullen ook op de beamer verschijnen, zodat u kunt meelezen. 
 • De 2 liederen die we altijd voor aanvang van de dienst zingen, zullen voorlopig even geschrapt worden, totdat het weer is toegestaan om te zingen in kerkdiensten.  
 • De avondmaalsviering wordt op een aangepaste wijze gevierd. In de Fakkel leest u er meer over. 
 • De collectes worden ingezameld bij het uitgaan van de kerk. Er staan mandjes met daarbij het nummer van de betreffende collecte (nr. 3 is de uitgangscollecte). 
 • Blijft u na de dienst op uw plek zitten, totdat u aanwijzingen krijgt dat u de kerkzaal kunt verlaten.  Ook na de kerkdienst zullen de “verkeersregelaars” er weer staan met mogelijke aanwijzingen. 
We vertrouwen op uw medewerking aan al deze maatregelen en gaan er vanuit dat u begrijpt dat dit alles nodig is om op een veilige manier kerkdiensten te kunnen houden. Voorlopig kunnen we niet koffiedrinken na de dienst en alle activiteiten door de week zullen in ieder geval tot nader order niet door kunnen gaan. Een geprinte versie van het gebruiksplan ligt in de hal van de kerk. 
Misschien overbodig, maar toch voor de zekerheid:
 • houd anderhalve meter afstand 
 • was uw handen 
 • nies in uw elleboog 
 • blijf thuis als u klachten heeft 
Wij hopen tot ziens in het kerkgebouw. 
Met vriendelijke groeten,
Kerkenraad Petrakerk Rotterdam Lombardijen