Missie en Visie van de Petrakerk/VEG

Waar de Petragemeente voor staat!
Missie en Visie van de Petrakerk/VEG
Missie en visie Petrakerk/ VEG                                                juli 2022

Missie: De Petrakerk is een veilig thuis voor leden en wijkbewoners waar de christelijke waarden: doorgeven van de Bijbelse boodschap, naastenliefde en verbinding met de omgeving zichtbaar gemaakt worden. Ons doel is het om concreet te maken dat wij geloven dat wij Christus ontmoeten in de ander, zowel binnen als buiten de kerk (Mattheüs 25: 40 Jezus zegt hier: ‘alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.’)
Ook als wij zelf niet meer in staat zijn om als gemeente van Christus in Lombardijen te functioneren willen wij ons ervoor inzetten om in deze buurt zolang mogelijk te blijven bijdragen aan Gods koninkrijk.

Visie: 
De Petrakerk richt zich op 2 kernpunten:

 1 Verkondiging van het Evangelie. Jezus Christus en de bijbel zijn onze bron en uitgangspunt. In de geloofsbeleving mag er ruimte zijn voor verschillende meningen en verandering. We zoeken aansluiting bij de actualiteit en willen het geloof beleven vanuit vergeving en blijde verwachting. Iedere zondag zal een eredienst plaatsvinden waarna er gelegenheid is elkaar te ontmoeten.
Doordeweeks zoeken we naar andere mogelijkheden van ontmoeting en geloofsbeleving. 
2 Pastoraat en Diaconaat. De leden en vrienden van de gemeente krijgen pastorale aandacht en ondersteuning van de predikant en van mede-gemeenteleden. Met name bij ziekte, sterven, probleemsituaties  en nood in de wereld willen wij aanwezig zijn.  
2a Diaconaal buurtwerk. Vanuit de diaconie zoeken wij naar mogelijkheden om hulp, ondersteuning en ontmoeting met en voor wijkbewoners tot stand te brengen We streven ernaar dat kerk en wijk op basis van gelijkwaardig- heid en wederkerigheid samen actief zijn.

Toevoeging a: Wij zijn in zee gegaan met de bouwonderneming BAM, die een nieuw kerkgebouw op dezelfde plek van het huidige gebouw wil gaan realiseren. 
Toevoeging b: Wij ervaren dat het ons als Petrakerkgemeenschap alleen in de toekomst niet meer gaat lukken. Wij zijn actief op zoek naar een andere kerkelijke gemeente en/of christelijke organisatie die onze visie van kerkelijke gemeente zijn samen met de buurt deelt. 
Toevoeging c: Wij erkennen en ervaren dat we ons niet blindstaren op fysieke groei van de gemeente. Door dit uit te spreken en ook zo te handelen creëren wij rust. De tijd en de menskracht die wij beschikbaar hebben willen we inzetten voor pastoraat en diaconaat (onze gemeenteleden die behoefte hebben aan zorg en aandacht en nood in de wijk en in de wereld). Tevens willen wij ons inzetten voor zaken die spontaan op ons pad komen en zo lang mogelijk gastvrij en participerend optrekken samen met de wijk en haar bewoners waarin wij kerkelijke gemeente zijn.
 
terug