Onze gemeente en kerkgebouw Onze gemeente en kerkgebouw

Op zondag 29 mei 2016 is mevr. ds. A.K. (Janet) de Vries bevestigd als nieuwe predikant van de Petragemeente.

Mevr. ds. de Vries is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag vòòr 09.30 uur en tussen 18.30 en 19.15 uur. In noodgevallen is ze natuurlijk ook daarbuiten bereikbaar. tel. 0649616556

Zij  is  predikant van de Petragemeente  en van  de Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam.
De Petragemeente telt 182 leden.(2011)


Ds. J. Brederveld  was sinds 2 november 2008 werkzaam in de  Petragemeente.

Zondag 22 mei 2016 heeft ds. J. Brederveld afscheid genomen van de gemeente. Hij is met emeritaat gegaan.

 

             De geschiedenis van het kerkgebouw.

De eerste paal voor de Petrakerk ging in september 1963 de grond in. De bouw heeft bijna een jaar geduurd.

De architectuur is even recht (en ruig) als het materiaal waarvan de kerk is gebouwd. Het meest opvallende is de dakconstructie; het dak loopt van de vrij lage voorgevel trapsgewijs op tot de zeer hoge achtergevel. Die dakconstructie geeft degene die midden voor de kerk staat een merkwaardig effect. Alsof de gehele kerk niets anders zou zijn dan een opwaarts voerende trap, een soort zonne-altaar dus.

In de traptreden zijn de kerkramen opgenomen.

Zijmuren en achterwand hebben geen ramen. Dat geeft voor de kerkgangers een goede belichting. Wat voor hen oprijst is du
idelijk en helder, eist de volle aandacht op.
 

Rechts op het podium bevindt zich het orgel. Dit was gereed in 1965.
 

Rechts het doopvont en in het midden, in de stenen podiumreling opgenomen, de avondmaalstafel.

Tegen de aandachtswand even buiten het midden de rond lopende stenen kansel.

Geheel links in de kerk, in zijn stoer-stenen interieur, de ouderlingenbanken, een muurtje eromheen gevormd.

Met de kerkverlichting is op de aandachtswand en het podium nog een extra accent gelegd door een van boven vallend indirect strijklicht en door van achteruit de kerk naar voren toenemend aantal lichtpunten. Dat alles geeft het kerkinterieur opvallende aspecten.
de achterzaal

Rond de kerkzaal zijn bijruimten opgetrokken met lokalen voor allerlei doeleinden.

De zalen worden onderhouden door de heren Ben v/d Vrie en Piet poortvliet


 We delen ons kerkgebouw met de groep "Hope of Glory" ministries. Deze groep is een Antiliaanse Gemeenschap en heet voluit:      Volle Evangelische Gemeente        

            Hope of Glory Ministries

Pastoor: dhr. D.G.W. Monart

Diensten: op vrijdagavond 19:30 uur en zondag 13:30 uur

 

Eventuele op- en aanmerkingen naar

poortvlietpa@gmail.com

 

 
terug