Wat is de VEG? Wat is de VEG?

Wat is nu eigenlijk een Vrije Evangelische Gemeente?

Allereerst is het misschien verhelderend om het begrip "Gemeente" uit te leggen. Wij zijn "gewoon" mensen die bij elkaar komen om ons geloof in Jezus Christus samen te beleven. Wij vormen zo een "kerkelijke gemeente" of "geloofsgemeenschap".
Dat samenbindende geloof is Evangelisch. Daarmee bedoelen we dat het gebaseerd is op het Evangelie van het Nieuwe Testament in de Bijbel. ("Evangelie" komt uit het Grieks en betekent "goed bericht".)
Wij geloven dat door het offer van Jezus Christus de relatie met God mogelijk is; niet alleen voor ons, maar voor álle mensen. Verder geloven wij dat de Heilige Geest ons wil leiden in ons leven en we wachten hoopvol op de terugkomst van de Heer.
Voor de opbouw van ons geloof komen we elke zondagmorgen bij elkaar in de kerkdienst, waar ook gasten van harte welkom zijn. We zingen samen, lezen uit de Bijbel en luisteren naar de overdenking.
Ongeveer eenmaal per maand vieren we de Maaltijd van de Heer. Hierbij herdenken we dat Jezus voor ons gestorven is, en iedereen die dit geloof met ons deelt, kan meedoen. 
Het lidmaatschap van onze gemeente staat open voor iedereen met dit persoonlijke geloof in Jezus Christus.

Dat wij ons Vrije Evangelische Gemeente noemen, wil zeggen dat wij een zelfstandige gemeente zijn en vrij van inmenging door de Staat, de Paus of de Synode.
Bij onze gemeenten is de regie in handen van de kerkenraad. In iedere plaatselijke gemeente komen de leden voor belangrijke beslissingen bij elkaar in de ledenvergadering. Daar worden ook de kerkenraadsleden van die gemeente door de leden gekozen op een directe, democratische manier.
Wel zijn we aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Dit kunt u het beste zien als een samenwerkingsverband. We hebben zo steun aan elkaar en kunnen een aantal dingen op landelijk niveau regelen. Deze Bond is ook weer aangesloten bij de Internationale Bond van Vrije Evangelische Gemeenten.

Samenvattend kunnen we zeggen dat we een zelfstandige geloofsgemeenschap zijn van de protestantse traditie, die de nadruk legt op het persoonlijk geloof. We staan open voor interkerkelijke activiteiten en voelen ons betrokken bij de nood in de wereld.

terug