Gebeden Gebeden
Heer, 

ontferm U,
over de mensen die ernstig ziek zijn 
en eenzaam en alleen, 
omdat ze hun naasten niet mogen besmetten.

Ontferm U
over de mensen,
die hun geliefde niet mogen bezoeken in hun stervensuur.

Ontferm U over de mensen in de zorg, de artsen en de verpleging, 
die misschien binnenkort moeten beslissen hoe beperkte middelen ingezet worden.

Heer, ontferm U
over onze angst
om onze dierbaren, om onszelf.

Ontferm U over onze zorgen 
over werk dat stil komt te liggen, 
over opdrachten die niet doorgaan, 
over financiële gevolgen voor ons huishouden.

Geef ons moed en rust,
dat ons leven in Uw hand is,
dat we geborgen zijn in U, 
omdat we dat altijd al waren.

Amen.


(Tom de Haan)

God,
geef me rust en vertrouwen,
opdat ik me niet mee laat slepen
door angst en paniek.
Geef me wijsheid,
opdat ik het goede doe
en het dwaze laat.
En geef me liefde,
opdat ik oog en oor heb voor mijn medemens
en bereid ben te helpen waar nodig.


(Irene van der Meulen)

 
terug